„Един ден в живота на…“

На 21-ви април 2018 г.  стартира проектът „Един ден в живота на…“, който е свързан с ранното професионално ориентиране на децата и младежите от школата. Първият гост бе представител на банковия сектор.

Една от целите на Диверса-С е обвързването на езиковата подготовка с конкретни цели, които ще доведат до правилен избор на университетска програма на по-късен етап. Срещите с лекторите са безплатни за курсисти на школата.

English Conversation Practice w/ Native Speaker in May and June

new-sign2Разговорен английски за възрастни

Съботна сесия: 09:00-13:00 ч.

Цена 60 лв. (при поне 4 записани човека).

За училите английски, които имат проблем с изразяването при разговор с носител на езика :) .

Чудесен начин да преодолееш езиковата бариета, ако ти предстои интервю на английски езиk!