С какво можем да ти бъдем полезни? :)

КОНСУЛТАЦИИ 


Проучване на съществуващи възможности за обучение в една или повече бакалавърски и/или магистърски програми в България и чужбина


Проучване на възможностите за обучение на английски език в бакалавърска и/или магистърска програма в скандинавските държави и Холандия


Изработване на цялостен план за подготовка за кандидатстване в бакалавърска или магистърска програма (Консултиране и съдействие за подбор и намиране на безплатен стаж, който да бъде отразен в мотивацията за кандидатстване; обсъждане и подбор на извънкласни дейности; редактиране на мотивацията от носител на езика в зависимост от държавата на кандидатстване; съдействие при попълването и изпращането на пълния пакет от документи до съответния университет/и)


Проучване на възможностите за записване в специализиран курс в българско/европейско учебно заведение


Консултация с психолог (На базата на направен тест се определя най-подходящата област за професионална реализация)


Консултиране за възможностите, които дава програмата „Еразъм” за обмен на студенти


 ЕЗИКОВИ ЧАСОВЕ


Групови и индивидуални часове по английски, немски, френски и гръцки


Подготовка за езиковите изпити за кандидатстване в британски и немски висши учебни заведения


Курс за ученици по разговорен английски, немски, френски и гръцки, с възможност за провеждане в самото училище


Занималня на английски език за деца I – IV клас (Интерактивен подход, езикът се усвоява предимно под формата на игри и забавления)


 

Teaching action verbs

Децата много обичат да се движат из класната стая:). Именно това може да се използва за по-бързото усвояване на редица action verbs:). Видео филмчетата по-долу комбинират песен и движение по много удачен начин :). Вместо да обясняваш каква точно е разликата между hop, jump, skip, walk, etc.:), анимационните герои правят това вместо теб. Чрез изиграване на двете песнички децата бързо усвояват новите думи, раздвижват се и се забавляват:). Това ти дава възможност да преминеш успешно към следващата дейност в плана за часа, изискваща по-голяма концентрация и покой:).

Video 1 (Walking in the jungle, Super Simple Learning)

Video 2 (I can run, British Council)