Образование в Норвегия

Норвегия може да бъде много подходяща дестинация за хора, които вече говорят езика. Притежаването на сертификат е сериозна предпоставка, тъй като повечето от бакалавърските програми са на норвежки език.

Подобно на останалите скандинавски държави висшето образования се характеризира с високо качество и многообразие на предлаганите бакалавърски и магистърски програми. Няма такси обучение, но задължително се внася семестриална такса, която освен разходите по явяването на изпитите, предоставя и редица предимства. Вече като член на студентската общност можеш да ползваш безплатни медицинските услуги на територията на кампуса, имаш достъп до спортни центрове, както и образователни консултации. Плащането на таксата ти осигурява студентска карта, която от своя страна ти гарантира по-ниски цени за обществен транспорт и по-евтини билети за културни мероприятия. Подобно на другите скандинавски държави, както и Холандия, има редица бакалавърските програми на английски, но техният брой е значително по-малък от тези на магистърските. Continue reading

Възможностите, които предлага датската образователна система:)

Не зная дали си падаш по по-хладното време, но ако това не те притеснява, те съветвам да се запознаеш с възможностите, които предлага Дания в областта на висшето образование :)

Завършване на бакалавърска или магистърска програма в Дания може да бъде добър вариант както за хора, които вече са се насочили към определена професия, така и за такива, които все още търсят своето призвание.

Предимство N1. Характерно за висшето образование в Дания е поддържането на високи академични стандарти, които комбинирани с иновативни подходи на обучение, ще те подготвят за активно участие в днешното глобализирано и базирано на знание общество.

Предимство N2. Дания, подобно на Швеция, набляга на ранното запознаване на студентите с реалната работна среда. Поради тази причина натрупването на практически опит в бизнеса или индустрията е широко застъпено в датската висша образователна система. Предлагат се програми, които осигуряват подготовката на студентите за определени професии. Те могат да бъдат с продължителност 1 ½ – 2 ½  години, като задължително е включен тримесечен стаж. Обикновено те са в областта на маркетинг мениджмънта, компютърните науки, технологии, хранителна индустрия, туризъм и др. Тези програми водят до получаването на диплома за специалист. За професионален бакалавър курсът на обучение е 3 до 4 ½ години, като фокусът е върху комбинирането на теоретичните знания с тяхното практическо прилагане. Такива програми се предлагат в областта на здравеопазването , педагогиката, бизнеса и икономиката, информационните технологии, технологиите, медии и комуникации, социалните науки  и дизайна. Практическият стаж е най-малко 6 месеца. Завършването на повечето професионални бакалавърски програми ти дават възможност да продължиш и с магистратура.  Continue reading

А защо не образование в Швеция?:)

Швеция…страна атрактивна с безплатното си висше образование и отлична дестинация за желаещите да прилагат натрупаните знания в реална бизнес среда още по време на обучението си. Предимство, което е особено важно днес, когато се озовеш на пазара на труда.

В страната има 51 висши учебни заведения, които се делят на университети и университетски колежи. Основната разлика е, че само първите предлагат докторски програми. Ако искаш да придобиеш бакалавърска или магистърска степен, можеш да избереш измежду над 600 програми, които се предлагат на английски език. Освен общите изисквания всеки университет може да има и специфични такива, които зависят от конкретната програма. Затова непременно отиди на сайта на университета и се запознай с всички детайли. Continue reading