Лятно английско училище

I. Лятно английско училище

14062017600През м. юни ще има английско лятно училище. Занятията ще се провеждат от 09:00-12:00 ч., като учебната програма ще постави акцент на говоренето. Ще се провеждат ролеви игри, ще има много песни, разиграване на кратки пиеси и обсъждане на филми с учебна цел. Част от дейностите ще бъдат в класната стая, други навън, като ще има баланс между движение и традиционен учебен процес. Знанията, получени през годината, ще се затвърдят и обогатят чрез работа по различни проекти. Ще провеждаме експерименти и изработваме scrapbooks по редица теми. Така чрез забавни занимания всяко дете ще има възможност да разшири лексиката си в редица области, да направи първи стъпки в презентирането (presentation skills), както и развиването на своето критическо мислене (critical thinking) – ключови умения за успешно университетско образование и кариерно развитие.

Цената за един месец е 265 лв.

Цената за 2 седмици е 175 лв.

II. Следобедни занимания

От 12:00-17:00 ч. ще има занимания по забавна математика, български и рисуване.

Цената е 200 лв.

III. English Conversation Practice w/ Native Speaker

Има възможност да се организират 4 часа Х 60 мин. на цена 60 лв. при поне 4 записани деца.

Плащането на учебен блок е независимо, така че всеки може може да избере занимание най-подходящо за интересите на детето си.

Срокът за записване е 30 април. Местата са ограничени, тъй като се работи с малък брой деца. Запазването на място става с плащане на депозит.

Playground Project

Playground Project включва поредица от събития, които „Диверса–С“ стартира през месец юни. Инициативата изнася чуждоезиковото обучение от класната стая и превръща дадено място в детска площадка – източник на знания и нови изживявания :)

Тема „Играчки“ – забавление навън :)

В съвременното чуждоезиково обучение важно място заема преподаването в контекст, като оптимално се използва реалната среда.

При децата това важи с пълна сила. Да задържиш вниманието им е възможно единствено чрез редуване на интересни за тях дейности.

Днес ще предложа урок, който е свързан със затвърдяване на лексика на тема „Играчки”. Урокът може да бъде разделен условно на две части, като едната се провежда изцяло навън.

14042015322

Част I

Интерактивният подход е задължително условие при работата с деца, но образователните видео филмчета се използват за постигане на предварително поставени ясни цели. Урокът може да започне с Let’s play inside, като спираш филмчето и задаваш въпроси като: What are they?, What is this?, What do you see?, How many books/toys…? What color? Децата отговарят на въпросите с една дума или цяло просто изречение. По този естествен начин се акцентира върху продукцията на езика. Този процес не бива да се поставя на заден план поради факта, че те са още начинаещи, и да се набляга предимно на процесите на рецепция.

Следваща стъпка е използване на лексиката и граматиката в реална ситуация. На децата се казва да си изберат играчка/игра. Използват изразите Look!  I’ve got a coloring book/cards, etc и след това предлагат на останалите да поиграят с тях, като използват Let’s (color in my coloring book/read a book/do a puzzle…). За да остане чувство на удовлетвореност, може да оставиш децата да поиграят като награда за това, че са отговаряли на въпросите докато е вървяло филмчето. А те наистина не обичат да им се спират интересните филмчета :)

Част II

За да подготвиш децата за дейностите навън, пусни филмчето Outside toys. Отново можеш да използваш въпросите по-горе. Излизането навън е чудесен повод за упражняване и на изразите Let’s go outside to play, Put on your shoes/jacket/hat. Разбира се, децата ще искат да вземат играчки, с които да играят и твоята роля като учител да ги окуражиш да говорят английски :) . Всяко дете, което използва английската дума (ball/hula hoop/pins/jump rope, etc), а още по-добре цяло изречение (Can I take the…., please? или просто Hula hoop, please.), веднага получава желаната играчка :) .

Докато сте навън можете да изиграете разновидност на Simon says (Can you hula hoop/jump rope/kick the ball/throw the ball…? Всяко попитано дете отговаря Yes, I can и демонстрира въпросното действие или No, I can’t), Cat and dog, както и други подходящи игри.

Вече вътре можеш да приключиш урока с песента Lovely toys

Така проведеният урок е упражняване на лексика и граматика по ефективен и забавен за децата начин и резултатите са наистина осезаеми :) . И запомни, не пускането на филмчета води до развиване на комуникативните умения на децата, а начинът, по който ги използваш за постигане на добре ДЕФИНИРАНИ цели :) .