Бизнес администрация или бизнес мениджмънт?:)

Каква е разликата между бизнес администрация и бизнес мениджмънт? Може би много от вас са се насочили към бакалавърска програма в тази сфера, но все още се чудят какъв аспект да изберат…:)

Според DifferenceBetween.net бизнес администрацията е по-широкото понятие, включващо в себе си и бизнес мениджмънта. Програмите по бизнес администрация дават балансиран микс от административни, оперативни и мениджърски умения, докато тези по бизнес мениджмънт, дори и да включват административни и оперативни аспекти, наблягат на управлението на човешките ресурси и оперативните дейности. В реална бизнес среда тези граници се размиват и завършилите двете програми могат да заемат едни и същи длъжности.

USCollegeSearch също не отбелязва съществени различия между двете програми. Студентите по бизнес мениджмънт се концентрират върху управлението на операциите в една компания или организация. По време на обучението по бизнес администрация се покриват дисциплини като счетоводство, маркетинг, оперативен мениджмънт, информационни системи, бизнес етика и бизнес право. Програмата покрива и специализирани курсове по бизнес компютърни приложения, бизнес икономика и предприемачество.

На сайта на Университета Мерилхърст, който предлага богат набор от специалности онлайн, се посочва, че разликата се състои предимно в наименованието на програмите, а не толкова в съдържанието на учебната програма. Студентите, избрали да учат бизнес администрация, получават познания по счетоводство, финанси, икономика, бизнес право, етика, маркетинг, организационно поведение, стратегически мениджмънт, управленски информационни системи, като в последствие могат да специализират предприемачество, финанси, маркетинг, счетоводство или мениджмънт. Програмите по бизнес мениджмънт, от друга страна, още от самото начало се фокусират върху развиването на умения, които са необходими за изграждането на един добър бизнес лидер. Тук се включва способността за реализиране на промени в компанията, постигане на консенсус между основните фигури, както и прокарването на креативна стратегия за успеха на бизнеса. Мениджърският екип също отговаря за дейностите: 1) набиране на  персонал: подбор на правилните хора за правилните позиции; 2) ръководене: определяне на действията, които да се предприемат и кой да ги реализира в организацията; 3) планиране: разработване на правилните стратегии за бъдещо развитие; 4) организиране: групиране на ресурсите с цел реализиране на плановете; 5) контрол: проследяване на процеса на изпълнение на плановете и извършване на промени, ако това е необходимо, за да се постигне желания краен успех. Един добър съвет от автора на публикацията на сайта, с който съм повече от съгласна, гласи – бъдещите студенти трябва да проучат по-детайлно какви курсове са включени в учебния план на една програма, била тя по бизнес мениджмънт или бизнес администрация, за да преценят коя от тях ще им предложи по-добри възможности за реализация в областта, в която искат да се развиват в бъдеще.

Интересен аспект в областта на бизнеса е предприемачеството. Под този термин се разбира развитието на умения, които позволяват да се улавят възникналите шансовете, да се прилагат иновациите, да се използват наличните ресурси и да се поемат рискове и отговорности.  Тези умения имат приложение не само при започването и развиването на частен бизнес, но и в корпоративен мащаб. Това са качества, необходими за един лидер да изведе напред своя бизнес и да осигури успешно развитие в една силно конкурентоспособна и динамична бизнес среда. Съществуват различни класации за най-добро бизнес училище в Европа и САЩ, но винаги имай предвид твоите качества и целите, които ти преследваш. Има програми, които предлагат общи умения в сферата на бизнеса, като в последствие наблягат на различни специализации. Богатият набор от предлагани избираеми курсове позволяват на студентите сами да определят посоката в зависимост от индивидуалните си интереси в една или друга област. Предлагат се и възможности за прилагане на академичните знания в реална бизнес среда. Поради международния аспект на тези програми, повечето университети дават възможност за семестриално обучение в друг партньорски университет, което развива и умението за интеркултурна комуникация. По-долу ще видиш линкове към бакалавърски програми в различни университети, предлагащи обучение по бизнес администрация, мениджмънт и предприемачество. Успех в избора на най-доброто за теб :).

Bachelor of Science, Babson College
Business Enterprise, University of Strathclyde 
Management (Innovation, Sustainability and Entrepreneurship), Manchester Business School 
Bachelor in Business Administration, Nyenrode New Business School
Major in Business Administration, University of St. Gallen
Bachelor in Business Administration, IE University