Възможностите, които предлага датската образователна система:)

Не зная дали си падаш по по-хладното време, но ако това не те притеснява, те съветвам да се запознаеш с възможностите, които предлага Дания в областта на висшето образование :)

Завършване на бакалавърска или магистърска програма в Дания може да бъде добър вариант както за хора, които вече са се насочили към определена професия, така и за такива, които все още търсят своето призвание.

Предимство N1. Характерно за висшето образование в Дания е поддържането на високи академични стандарти, които комбинирани с иновативни подходи на обучение, ще те подготвят за активно участие в днешното глобализирано и базирано на знание общество.

Предимство N2. Дания, подобно на Швеция, набляга на ранното запознаване на студентите с реалната работна среда. Поради тази причина натрупването на практически опит в бизнеса или индустрията е широко застъпено в датската висша образователна система. Предлагат се програми, които осигуряват подготовката на студентите за определени професии. Те могат да бъдат с продължителност 1 ½ – 2 ½  години, като задължително е включен тримесечен стаж. Обикновено те са в областта на маркетинг мениджмънта, компютърните науки, технологии, хранителна индустрия, туризъм и др. Тези програми водят до получаването на диплома за специалист. За професионален бакалавър курсът на обучение е 3 до 4 ½ години, като фокусът е върху комбинирането на теоретичните знания с тяхното практическо прилагане. Такива програми се предлагат в областта на здравеопазването , педагогиката, бизнеса и икономиката, информационните технологии, технологиите, медии и комуникации, социалните науки  и дизайна. Практическият стаж е най-малко 6 месеца. Завършването на повечето професионални бакалавърски програми ти дават възможност да продължиш и с магистратура. 

Предимство N3 Ако желанието ти е да се фокусираш върху академични постижения, датските университети предлагат и бакалавърски програми, които дават на студентите богати академични знания, базирани на изследователския подход, както и специфични знания в дадена област. Получаването на такава степен е предпоставка за продължаване на обучението в магистърска, а по-нататък и докторска програма, като не се изключва и възможността след завършване да се започне веднага работа. Такива програми се предлагат в областта на хуманитарните, социалните и естествените науки, здравните и технически науки, както и теологията. Тяхната продължителност е 3 години и обикновено покриват една или две специалности.

Пълен списък на бакалавърските и магистърски програми, предлагани на английски език, можеш да видиш тук.

В Дания има няколко вида учебни заведения: академии за професионално висше образование; университетски колежиуниверситети и приравнени на университет институции в областта на изкуството, дизайна и архитектурата. Успешното приключване на курса на обучение в първите два завършва с получаване на диплома за специалист или професионален бакалавър, в зависимост от продължителността на обучението. Университетите от своя страна присъждат академична степен „Бакалавър”.

Както и в други страни, съответното учебно заведение може да има общи и специфични изисквания към бъдещите студенти. Като цяло изискванията за българските кандидати са диплома за завършено средно образование. Конкретна информация можеш да прочетеш тук. За програмите на английски има изискване какво да бъде нивото на владеене на езика. Кандидатстването в датско висше учебно заведение става чрез  optagelse.dk.

В Дания висшето образование е безплатно, но въпреки това е необходимо да разполагаш с необходимите финансови средства, които да ти подсигурят нормално съществуване. Не бива да разчиташ на приходи от започнатата работа. Намирането й е труден процес, особено ако не говориш датски. Ако си твърдо решен да работиш докато учиш в Дания, започни да учиш езика още тук в България. Разбира се, има възможност за безплатни уроци на място, но това ще те забави. За твое улеснение това са линкове към портали за работа на английски език :).

При пристигане в страната трябва единствено да си подадеш документите за издаване на регистрационен сертификат в регионалната държавна администрация. Успех :) .

Източник: studyindenmark.dk