Как един видео клип може да направи чуждоезиковото обучение забавно и ефективно :)

Ако искаш да въведеш нова дума, например играчка, какъв по-удачен начин от пускането на видеоклип :)?

Преди да пуснеш филмчето на BabyFirstTV, Vocabularry, обаче можеш да направиш часа още по-забавен за децата и да им раздадеш „скрита” картинка за оцветяване, която онагледява новата дума. Освен развиване на фините моторните умения, децата упражняват и цифрите 1-3 и цветовете red, brown, yellow. Тук прилагам и самия материал, който можеш да разпечаташ от страницата на honkingdonkey.com. Още по време на оцветяването на съответните полета, обозначени с 1, 2 и 3, децата отгатват, че играчката е люлеещо се конче. За да направиш задачата по-интересна, възлагаш на децата да слушат внимателно, като се опитат да чуят думата на английски. От своя страна, веднага след като са я чули, те с ентусиазъм почти хорово я повтарят. Слушането за конкретна информация (listening for specific information) може да бъде последвано от няколко интересни задачи при следващото гледане, като правиш пауза на подходящото място, за да зададеш съответния въпрос.

  1. Какво прави Лари в началото на клипчето. Упражнявате сегашно продължително време (What is Larry doing?) Някои от децата веднага реагират и предлагат (flying/sleeping/ singing, като ти можеш да добавиш още един глагол swinging)
  2. Какви емоции изразява Лари? Децата вече знаят surprised, scared, excited и съответно извикват тези прилагателни, изразяващи конкретната емоция. Като продължение можеш да зададеш и допълнителни въпроси Is Larry angry/tired, etc.. за да упражниш и отрицателната форма No, Larry isn’t angry, etc.
  3. Преброяване на предметите. Упражнява се въпросът How many?, както и цифрите от 1-3.
  4. Цветове. What colors are Larry’s feathers? + въвеждане на още една нова дума, както и затвърдяване на цветовете.

Този подход може да се използва при обучението на всеки чужд език, стига да имаш желание да се поровиш в интернет за подходящо филмче на съответния език.