Търсачка за програми в университети в еврорегиона Рейн-Ваал

Платформата Wissensallianz Rhein-Waal цели обединяването на научния потенциал и обмен на иновативен опит между бизнеса, изследователските институти и студентската общност в еврорегиона Рейн-Ваал, обхващащ части от Холандия и Германия.

Ако се интересуваш от възможности за обучение в този регион, можеш да отидеш на страницата Science Compass и да филтрираш информация, разделена в 7 категории: Енергия и околна среда, Технологии, Агробизнес и прехрана, Логистика, Култура и креативност, Общество, Здравеопазване и науки за живота. След избор на една или няколко подкатегории, можеш да видиш какви програми се предлагат и в кои учебни заведения.