Playground Project

Playground Project включва поредица от събития, които „Диверса–С“ стартира през месец юни. Инициативата изнася чуждоезиковото обучение от класната стая и превръща дадено място в детска площадка – източник на знания и нови изживявания :)