Лятно английско училище

I. Лятно английско училище

14062017600През м. юни ще има английско лятно училище. Занятията ще се провеждат от 09:00-12:00 ч., като учебната програма ще постави акцент на говоренето. Ще се провеждат ролеви игри, ще има много песни, разиграване на кратки пиеси и обсъждане на филми с учебна цел. Част от дейностите ще бъдат в класната стая, други навън, като ще има баланс между движение и традиционен учебен процес. Знанията, получени през годината, ще се затвърдят и обогатят чрез работа по различни проекти. Ще провеждаме експерименти и изработваме scrapbooks по редица теми. Така чрез забавни занимания всяко дете ще има възможност да разшири лексиката си в редица области, да направи първи стъпки в презентирането (presentation skills), както и развиването на своето критическо мислене (critical thinking) – ключови умения за успешно университетско образование и кариерно развитие.

Цената за един месец е 265 лв.

Цената за 2 седмици е 175 лв.

II. Следобедни занимания

От 12:00-17:00 ч. ще има занимания по забавна математика, български и рисуване.

Цената е 200 лв.

III. English Conversation Practice w/ Native Speaker

Има възможност да се организират 4 часа Х 60 мин. на цена 60 лв. при поне 4 записани деца.

Плащането на учебен блок е независимо, така че всеки може може да избере занимание най-подходящо за интересите на детето си.

Срокът за записване е 30 април. Местата са ограничени, тъй като се работи с малък брой деца. Запазването на място става с плащане на депозит.