Отзиви

Горда съм с английския на сина ми. Нашите почивки са предимно в чужбина и там непрекъснато ме питат къде учи детето, понеже английският му е на толкова добро ниво. Всичко това дължа на Снежи! Благодаря!

майка на Анди, 9 години.
****

Искам първо да благодаря на школа Диверса-С, и по-специално на г-жа Снежана Попова, за прекрасната работа с нашите деца. За това, че освен на граматика, се набляга и на разговорен английски, което считам, че е много ценно, защото моето дете вече се отпуска да говори на английски без да се притеснява.

майка на Денис, 10 години
****

Аз съм майка на Софи, 9 г., дете с дислексия. Софи започна да учи английски при Снежана от Диверса-С преди три години в предучилищната група, когато още говорът й беше затруднен. На открития урок в края на учебната година моето момиченце пя и рецитира на английски. Към онзи момент това беше небивал успех и огромен напредък за говорното, социално и академично развитие на детето ми. Оттогава сме с Диверса-С. Снежана е блестящ педагог.

майка на Софи , 9 години
****

Детето ми посещаваше курса по английски език, провеждан от Диверса-С, по време на обучението си в предучилищната група на детска градина. Акцентът върху интерактивния подход, прилаган в часовете се оказа много успешна формула за усвояване на езика. В допълнение получавахме като майл до родителите видео клиповете, по които децата бяха работили през седмицата. Иновативното обучение при Диверса-С доведе до голям напредък в познанията на детето ми, което до този момент беше посещавало и други курсове. Именно тук Арлин започна да „проговаря на английски език“.

баща на Арлин, 7 години